Chính sách khách hàng thân thiết

KHÁCH HÀNG GOLD

ĐIỀU KIỆN

Mua hàng tổng hoá đơn tích luỹ trên 20,000,000 vnd trong 12 tháng

QUYỀN LỢI

Giảm 5% tổng hoá đơn tiếp theo. Trong trường hợp có bất kỳ chương trình khuyến mãi khác đang được áp dụng, khách hàng Gold vẫn được giảm thêm 5%.

Ưu đãi tháng sinh nhật

Giảm thêm 5% tổng hoá đơn khi mua hàng trong tháng sinh nhật.

KHÁCH HÀNG SILVER

ĐIỀU KIỆN

Mua hàng tổng hoá đơn tích luỹ trên 50,000,000 vnd trong 12 tháng

QUYỀN LỢI

Giảm 10% tổng hoá đơn tiếp theo. Trong trường hợp có bất kỳ chương trình khuyến mãi khác đang được áp dụng, khách hàng Gold vẫn được giảm thêm 10%.

Ưu đãi tháng sinh nhật

Giảm thêm 5% tổng hoá đơn khi mua hàng trong tháng sinh nhật.

KHÁCH HÀNG PLATINUM

ĐIỀU KIỆN

Mua hàng tổng hoá đơn tích luỹ trên 100,000,000 vnd trong 12 tháng

QUYỀN LỢI

Giảm 15% tổng hoá đơn tiếp theo. Trong trường hợp có bất kỳ chương trình khuyến mãi khác đang được áp dụng, khách hàng Gold vẫn được giảm thêm 15%.

Ưu đãi tháng sinh nhật

Giảm thêm 5% tổng hoá đơn khi mua hàng trong tháng sinh nhật.

ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ

Tất cả giao dịch chỉ được tính trong vòng 12 tháng. Nếu trong vòng 6 tháng liên tiếp khách hàng không phát sinh hoá đơn tại  CHI NGHIA, Gói VIP sẽ được chuyển xuống hạng gần nhất.