Chính sách đổi trả và chỉnh sửa

Hiện tại chúng tôi chưa áp dụng trả hàng khi khách hàng mua sản phẩm của CHI NGHIA dưới mọi hình thức.

Nếu trường hợp khách hàng không ưng ý chất lượng sản phẩm với bất kỳ lý do gì có thể đổi sang sản phẩm khác và phần chênh lệch sẽ được xử lý theo hướng nếu thiếu khách hàng vui lòng chuyển khoản bù thêm. Nếu mẫu đổi có giá trị thấp hơn thì CHI NGHIA sẽ trừ dần phần tiền còn lại cho những đơn hàng tiếp theo không giới hạn thời gian.

Chúng tôi cam kết chỉnh sửa không thu thêm bất kỳ chi phí nào nếu có sai sót về kỹ thuật và độ vừa vặn.

Hỗ trợ bảo hành, chỉnh sửa sản phẩm tối đa nếu mã sản phẩm còn có thể xử lý chỉnh sửa hoặc bảo hành không giới hạn thời gian. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.