Chính sách đổi trả và chỉnh sửa

Tất cả sản phẩm của CHI NGHIA được đổi 1 lần sang kiểu dáng khác hoặc quy đổi thành tiền và sẽ được trừ dần cho những hoá đơn tiếptheo. Lưu ý, đơn hàng chỉ được đổi khi chúng tôi nhận được phản hồi từ khách hàng tối đa 7 ngày sau khi khách hàng nhận được sản phẩm và khách hàng vui lòng gửi lạisản phẩm cho chúng tôi tối đa 14 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩmvà chưa qua sử dụng.

CHI NGHIA hiện tại không áp dụng chính sách trả hàng hoặchoàn tiền dưới mọi trường hợp.

Đối với những trường hợp khách hàng phản hồi về việc đổisản phẩm sau 7 ngày nhận hàng hoặc không gửi hoàn lại sản phẩm sau 14 ngày nhận hàng, CHI NGHIA sẽ không áp dụng chính sách đổi hàng mà chỉ áp dụng chính sáchchỉnh sửa, đổi size không giới hạn số lần.

Tất cả các sản phẩm sẽ được chỉnh sửa không phụ thu không giới hạn số lần tuỳ thuộc vào tình trạng sản phẩm và nguyên phụ liệu. CHI NGHIA sẽ hỗ trợ khách hàng tối đa tất cả các trường hợp phát sinh chỉnh sửa.