Chính sách KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

-      KHÁCH HÀNG GOLD:

o  ĐIỀU KIỆN: Mua hàng tổng hoá đơn tích luỹ trên 20,000,000 VND trong 12 tháng

o  QUYỀN LỢI:

Giảm 5% tổng hoá đơn tiếp theo. Trong trường hợp có bất kỳ chương trình khuyến mãi khác đang được áp dụng, khách hàng Gold vẫn được giảm thêm 5%.

 Ưu đãi tháng sinh nhật:

Giảm thêm 5% tổng hoá đơn khi mua hàng trong tháng sinh nhật.

-      KHÁCH HÀNG SILVER:

o  ĐIỀU KIỆN: Mua hàng tổng hoá đơn tích luỹ trên 50,000,000 VND trong 12 tháng

o  QUYỀN LỢI: Giảm 10% tổng hoá đơn tiếp theo. Trong trường hợp có bất kỳ chương trình khuyến mãi khác đang được áp dụng, khách hàng Gold vẫn được giảm thêm 10%.

 Ưu đãi tháng sinh nhật:

Giảm thêm 5% tổng hoá đơn khi mua hàng trong tháng sinh nhật.

 -      KHÁCH HÀNG PLATINUM:

o  ĐIỀU KIỆN: Mua hàng tổng hoá đơn tích luỹ trên100,000,000 vnd trong 12 tháng

o  QUYỀN LỢI: Giảm 15% tổng hoá đơn tiếp theo. Trong trường hợp có bất kỳ chương trình khuyến mãi khác đang được áp dụng, khách hàng Gold vẫnđược giảm thêm 15%.

Ưu đãi tháng sinh nhật:

Giảm thêm 5% tổng hoá đơn khi mua hàng trong tháng sinh nhật.

ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ: Tất cả giao dịch chỉ được tính trong vòng 12 tháng. Nếu trong vòng 6 tháng liên tiếp khách hàng không phát sinh hoá đơn tại  CHI NGHIA, Gói VIP sẽ được chuyển xuống hạng gần nhất.